Új Társadalom Intézet  

A XXI. századra az emberi kapcsolatok minősége és tartalma az egyének egymással vívott versenyének szüneteire korlátozódott. Az emberi élet a határokat nem ismerő kommunikáció és mobilitás hatására felgyorsult, azonban a mélyebben rejlő emberi alapértékek érvényesülése és a közösségi igények teljesülése visszaszorult. Az állandó versenyben élő, folyamatos alkalmazkodásra kényszerülő ember nem érzi jól magát, kiutat keres és új, célorientált közösségeket alkot, tiszavirág életű érdekközösségeket, amelyek miután betöltötték funkciójukat, felbomlanak. Európa lélekszáma fogy, a magányosan élők száma óriási méreteket ölt, kultúráinkat idegen hatások befolyásolják, nemzetgazdaságaink egyenként küszködnek, eközben a nemzetközi színtéren új és erős kihívók jelennek meg. Európa versenyképessége csökkenőben. Európa, a nyugati civilizáció bölcsője és lakója, az európai ember paradigmaváltás előtt áll.

A XX. századra kibontakozó, a maga nemében páratlan eredményeket felsorakoztató technikai-szellemi forradalom után a XXI. századra Európa egységesülésének folyamata lett az újkori történelem legfontosabb tényezője.Az egységesülő jogi, államigazgatási és gazdasági rendszerek mellett megjelent az európai társadalmakban a többnyelvűség és a mobilitás igénye, és ezáltal a kultúrák találkozása. Mindezek eredményeként megszületőben van a par excellence európai polgár, és kirajzolódni látszik egy új európai identitástudat is.

Európa egy új korszak küszöbéhez érkezett. A Konrad Adenauer útján járó európai nemzetállamok összetartó, egymásra utalt és egymás mellett létező nemzetek felelős közösségévé válhatnak. Európa új társadalma a szemünk előtt formálódik. Ennek az új társadalomnak legfőbb jellemzője, hogy a nemzeti identitást nem felváltja, hanem kiegészíti, ha úgy tetszik teljesebbé teszi a tágabb szülőföld – Európa – iránt érzett felelősség. Európa polgára ismét egyetemes emberi alapértékek és erkölcs mentén definiálja magát, a rész ismét megtalálja magát az egészben, elválaszthatatlanul kapcsolódik össze önmagunk és a mások megismerésének igénye, a kulturális hűség és a sokszínűség, a nemzeti örökség és a mások értékeinek tisztelete.

Európa fájdalmas és felemelő, színes és tanulságos múltjából merítve és jelenének páratlan lehetőségeire építve jöhet létre egy új társadalom. Ehhez az út gondolkodó és tettre kész emberek találkozásán és egy új, határokat átívelő közösség létrejöttén keresztül vezet. Az Új Társadalom Intézet célja üdvözölni az átalakulást és alkalmat teremteni Európa új társadalma meghatározó személyiségeinek találkozásához szalonokon, konferenciákon és kiadványokon keresztül.  

Bencsik Dávid

Translate »